Chia sẻ lên:
Bột Talc dùng cho thuốc bảo vệ thực vật (TY)

Bột Talc dùng cho thuốc bảo vệ thực vật (TY)

Mô tả chi tiết

 BỘT TALC DVS

Bột Talc dùng cho sơn, bảo vệ thực vật, phân bón

 

Thành phần hóa học:

SiO2..............................55,24%

Tính chất lý học:

Fe2O3..............................3,96%

- Độ trắng:.......................... 90%

Al2O3..............................5,10%

- Độ thấm dầu:................. <2

CaO................................2,28%

- Độ cứng:.......................... 1 Moh

MgO..............................29,94%

- Độ PH:............................ 7÷9

SiO3................................0,000%

- Độ mịn:........................... 5÷20µm

K2O.................................0,08%

- KMN:............................ <0,6%

Na2O................................0,09%

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bột Talc dùng cho thuốc bảo vệ thực vật (TY)
Bột Talc dùng cho thuốc bảo vệ thực vật...
Bột Talc dùng cho thuốc bảo vệ thực vật (TY)
Bột Talc dùng cho thuốc bảo vệ thực vật...