Chia sẻ lên:
Bột Talc dùng cho phân bón (TY)

Bột Talc dùng cho phân bón (TY)

Mô tả chi tiết

 


BỘT TALC TY

Bột Talc dùng cho sơn, bảo vệ thực vật, phân bón

 

Thành phần hóa học:

SiO2..............................55,24%

Tính chất lý học:

Fe2O3..............................3,96%

- Độ trắng:.......................... 90%

Al2O3..............................5,10%

- Độ thấm dầu:................. <2

CaO................................2,28%

- Độ cứng:.......................... 1 Moh

MgO..............................29,94%

- Độ PH:............................ 7÷9

SiO3................................0,000%

- Độ mịn:........................... 5÷20µm

K2O.................................0,08%

- KMN:............................ <0,6%

Na2O................................0,09%

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bột Talc dùng cho phân bón (TY)
Bột Talc dùng cho phân bón (TY)