Chia sẻ lên:
Bột Talc dùng cho cao su (RO)

Bột Talc dùng cho cao su (RO)

Mô tả chi tiết

 BỘT TALC RO

Sử dụng làm cao sư, nhựa, thuốc thú y

 

Thành phần hóa học:

SiO2..............................61,47%

Tính chất lý học:

Fe2O3..............................1,36%

- Độ trắng:.........................93%

Al2O3..............................0,57%

- Độ hấp thụ dầu:...........≤ 40%

CaO................................0,56%

- Chất tan trong axit:......≤ 5%

MgO..............................31,43%

- Chất hòa tan trong nước:.....≤ 0,1%

SO3..................................0,04%

- Độ PH:............................ 7÷9

K2O.................................0,000%

- Độ ngậm nước:..........≤ 0,2%

Na2O...............................0,000%

- Cỡ hạt 10 µm= 98%

TiO2.................................0,006%

 

AS2O3...........................<10ppm

 

PbO...............................<10ppm

 

MnO..............................<10ppm

 

ZnO...............................<10ppm

 

Bột Talc là chất chống dính trong sản xuất cao su, là chất phụ gia làm tăng độ dẻo, xốp và độ bền kéo, chống tia UV của các sản phẩm. Bột Talc phải đảm bảo nguyên chất, độ mịn cao để sản phẩm được ổn định khuôn mẫu và kích thước, độ bền đồng đều.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bột Talc dùng cho cao su (RO)
Bột Talc dùng cho cao su (RO)
Bột Talc dùng cho cao su (RO)
Bột Talc dùng cho cao su (RO)