Chia sẻ lên:
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)

Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)

Mô tả chi tiết

 

BỘT TALC NK1A- H01

Sử dụng trong dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ nhựa y tế

 

Thành phần hóa học:

SiO2..............................61,9%

Tính chất lý học:

Fe2O3............................0,52%

- Độ trắng:.......................... 90%

Al2O3............................0,27%

- Độ thấm dầu:................. <2

CaO..............................0,50%

- Độ cứng:.......................... 1 Moh

MgO............................30,38%

- Độ PH:............................ 7÷9

SO3................................0,08%

- Độ mịn:........................... 5÷20µm

K2O............................<0,01%

- KMN:............................ <0,6%

Na2O.............................0,08%

 

TiO2............................<0,01%

 

Giới hạn chì (Pb).......<10ppm

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)