BỘT TALC DÙNG CHO DƯỢC THÚ Y (TY)

Bột Talc dùng làm thuốc thú y (TY)
Bột Talc dùng làm thuốc thú y (TY)