BỘT TALC

Bột Talc men sứ (SHD)
Bột Talc men sứ (SHD)
Bột Talc dùng cho thuốc bảo vệ thực vật (TY)
Bột Talc dùng cho thuốc bảo vệ thực vật (TY)
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)
Bột Talc dùng cho thực phẩm (H01)
Bột Talc dùng cho thực phẩm (H01)
Bột Talc dùng cho dược phẩm (H01)
Bột Talc dùng cho dược phẩm (H01)
Bột Talc dùng cho sơn nước (N01)
Bột Talc dùng cho sơn nước (N01)
Bột Talc dùng cho sơn nước (N01)
Bột Talc dùng cho sơn nước (N01)
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)
Bột Talc dùng cho mỹ phẩm (NK1A)
Bột Talc dùng cho ván ép công nghiệp (BG)
Bột Talc dùng cho ván ép công nghiệp (BG)
Bột Talc dùng làm thuốc thú y (TY)
Bột Talc dùng làm thuốc thú y (TY)
Bột Talc dùng cho phân bón (TY)
Bột Talc dùng cho phân bón (TY)
Bột talc dùng cho ngành nhựa (H01)
Bột talc dùng cho ngành nhựa (H01)
Bột Talc dùng cho cao su (RO)
Bột Talc dùng cho cao su (RO)
Bột Talc dùng cho bả gỗ (BG)
Bột Talc dùng cho bả gỗ (BG)
Bột Talc dùng cho ván gỗ ép (BG)
Bột Talc dùng cho ván gỗ ép (BG)

BỘT ĐÁ

BỘT NHẸ CaCO3
BỘT NHẸ CaCO3
BỘT ĐÁ CaCO3
BỘT ĐÁ CaCO3